Tisztelt Tagtársaink!

 

Az alábbiakban négy témakörben kívánjuk tájékoztatni tisztelt Tagságunkat:

 

1., Befizetés

A 2020 évre tervezett befizetési időpontok: 2020. február 1., 2020. február 29., 2020. március 28. Helyszín: tanyaháza 8-16 óra között. A befizetéshez időpontot szükséges foglalni személyesen vagy telefonon a halőrnél (+36 (30) 460-01-31).

 

2., Éves rendes közgyűlés

Tájékoztatjuk a Tárnokvölgye Horgászegyesület tagságát, hogy 2020. január 18-án szombaton 9 órától kerül megrendezésre az egyesület 2020. évi  rendes közgyűlése a tárnoki Művelődési Házban (2461 Tárnok, Fő u 43.), melyre ezúton is tisztelettel meghívjuk. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a megjelent tagok létszáma eléri a taglétszám 50%-át + 1 főt. Amennyiben a 9 órai kezdésre ez a létszám nem biztosított, úgy 9:15-re ismételt taggyűlést hívunk össze, ahol a megjelent tagok létszámától függetlenül már határozatképes a közgyűlés.

Tervezett napirendi pontok:  

  • Elnöki beszámoló
  • 2019. évi pénzügyi beszámoló, 2020. évi költségvetési terv
  • Felügyelő Bizottság beszámolója
  • Fegyelmi Bizottság beszámolója
  • Felügyelő Bizottság Elnökének megválasztása
  • Fegyelmi Szabályzat elfogadása
  • 2019. évi fogások, telepítések, 2020-ban tervezett telepítések, fejlesztések, egyéb a tóval kapcsolatos tájékoztatások
  • Egyebek

 

Balázs Péter, a Felügyelő Bizottság elnöke 2019. december 31-vel lemondott elnöki posztjáról, így a közgyűlésnek új elnököt kell választania. A Jelölő Bizottságot már felkérte az Elnökség, hogy tegyen javaslatot a Felügyelő Bizottság elnöki posztjára.

Az elnökség aktualizálta a Fegyelmi Szabályzatot, melyet a közgyűlés elé terjeszt elfogadásra. A szabályzat tervezet elektronikusan kiküldésre kerül minden olyan tagtársnak, aki megadta email címét, továbbá megtekinthető a halőrháznál és a www.tarnokvolgye.hu honlapon, illetve a tarnokvolgye@gmail.com e-mail címre érkezett kérés alapján egyénileg elektronikusan megküldésre kerül az adott horgász email címére.   

 

3., Területi jegy érvényessége tag és pártolói tag esetén

A tagok részére 2019 évre kiadott területi jegyek (felnőtt, nyugdíjas, sport, ifi és gyermek) 2020. január 31-ig - az első befizetést megelőző napig - érvényesek, így a tagságunknak lehetősége van a folyamatos horgászatra. A pártolói tagokra ez a rendelkezés nem vonatkozik, Számukra a kiadott éves területi jegy az adott év december 31-én lejár, és csak az új – következő évi - területi jegy kiváltását követően nyílik lehetőségük a horgászatra.

Tagok esetében a 2020. január 1.-Január 31. közötti horgászatkor a fogási naplóba az utolsó egyesületi beírásnál egy piros vonalat kell húzni, és ráírni „2020”. E vonal után szükséges beírni az elvitelre szánt halakat, melyeket a 2020-ban kiváltott új fogási naplóba át kell vezetni. Az így megfogott és elvitelre szánt hal már a 2020-as kvótába számít bele. A horgászattal töltött napot ezen időszakban is jelölni kell X-el a fogási napló „2020 év január” rovatában, melyet szintén át kell vezetni a 2020-ben kiváltott új fogási naplóba.

 

4., Fogási napló leadása

A fogási naplót 2020. február 28-ig kell igazoltan leadni. Kérünk minden sporttársat, hogy a fogási napló elején a horgászattal töltött napok számát, és a fogási napló végén víztérkódonkénti fogásokat és a mindösszesen fogást szíveskedjenek a leadás előtt összesíteni. A határidőn túl, vagy hiányosan leadott fogási napló következménye, hogy 2020-ban csak emelt értékű állami jegy kiváltására van lehetősége az e szabályok ellen vétő horgásznak. A fogási napló leadásra egyesületünknél az alábbi három lehetőséget biztosítjuk:

a., Személyes leadás a szombaton és vasárnap a halőrháznál

Időpontot szíveskedjenek telefonon a halőrrel egyeztetni (+36 (30) 460-01-31). Az átvétel során a halőr a fogási napló utolsó oldalán az átvétel tényét aláírásával igazolja, és azt a horgásznak visszaadja. Ezt az igazolást szükséges a befizetéskor a horgásznak magával hoznia. Javasolt ennek a lehetőségnek az alkalmazása! 

b., Postai úton

Ebben az esetben a horgász érdeke, hogy a postai szabályokhoz igazodva ajánlott küldeményként küldje az egyesület címére a fogási naplót ( 2461 Tárnok, Fő u. 43. pf..:20) Ezen leadási lehetőséget választva az ajánlott szelvényt szükséges a befizetéskor a horgásznak magával hoznia, ami bizonyítja a feladás tényét.

c., Személyes leadás a befizetés alkalmával

2020 február 1-jén tartjuk az első befizetést az egyesületi tagok számára, ahol a fogási naplót le lehet adni. Tájékoztatjuk tisztelt tagtársainkat, hogy az ezt követő 2020. február 29.-i és 2020. március 28.-i befizetés során leadott fogási napló már határidőn túli leadásnak számít, így csak emelt értékű állami jegy kiváltására van lehetősége az utolsó két befizetés alkalmával leadott fogási napló tulajdonosának.