Frissítve: 2022.02.23

 

1. ÁLTALÁNOS KÖTELESSÉGEK, MAGATARTÁS

a) Egyesületünk Alapszabályát, Horgászrendjét és a Közgyűlés határozatait minden horgász köteles betartani, köteles őrködni az egyesület által kezelt vízterület és környezetének rendje, tisztasága, halvédelme, valamint létesítményei (halőrház, tanyaház, csónak, berendezések, stb.) felett.

b) Minden horgász köteles az összesített fogási naplóját igazoltan minden év február 28-ig személyesen vagy postai úton leadni. Aki az összesített fogási naplóját nem adja le, illetve a leadás tényét bizonyítani nem tudja, az adott évben állami horgászjegyet csak emelt díj ellenében (dupla összegű állami horgászjegy) válthat.

c) A horgász köteles bajbajutott társának segítséget nyújtani, fellépni a szabályszegések, orvhorgászok ellen. A szabályszegőket köteles figyelmeztetni és erről haladéktalanul tájékoztatni a halőrt, vagy a vezetőséget. Kirívóan súlyos esetben köteles feljelentést tenni a rendőrségen.

2. A HORGÁSZAT SZABÁLYAI

a) Egyesületünk vízterületén az országos fajlagos horgászati tilalmak érvényesek, kivétel a ponty. Az egyesület vezetősége szükség esetén általános, illetve fajlagos tilalmat rendelhet el, melyről az egyesület tagjait tájékoztatja. Csukára a telepítést követően két hét / 14 nap / horgászati tilalom érvényes. Compó és aranykárász elvitele tilos.

b) MÉRETKORLÁTOZÁSOK (az elvihető halak minimális mérete):

·         Ponty: 30-55 cm. (55 cm-nél nagyobb ponty védett halnak számít)

·         Amur, csuka: 40-70 cm. (70 cm-nél nagyobb amur és csuka védett halnak számít)

·         Süllő: 30 cm

·         Balin: 40 cm

·         Harcsa: 60 cm (Tilalmi időszak alatt 100 cm-t meghaladó harcsa kifogható)

Horgászni felnőtt horgásznak egyszerre kettő bottal lehetséges, botonként maximum kettő horoggal. Ifjúsági horgászok egy bottal, botonként maximum két horoggal horgászhatnak. Gyermek horgászok egy bottal, botonként egy horoggal horgászhatnak. Gyermek horgász is pergethet. Süllő fogása esetén a méretet elérő halat meg kell tartani. Csere céljából bármilyen halat szigorúan tilos visszadobni.

3. HORGÁSZHELYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

a) Horgászni kizárólag partról a tó körül lehet, a padokkal megjelölt horgászhelyeken a tó keleti és nyugati oldalán. A halőrház előtti terület csak külön vezetőségi vagy halőri engedéllyel horgászható. A halőrök helyén kizárólag akkor lehet horgászni, ha a halőr nem horgászik, ekkor is csak olyan módon, hogy a keleti part első horgászhelyén horgászót ne zavarja. A déli parton, továbbá a be és kifolyó árkokban mindenféle horgászat tilos. A déli parton található kistó kíméleti terület, ott horgászni tilos! Kizárólag csalihal fogható 1 x 1 m-es hálóval. A nádasba bemenni tilos! A horgászhelyeket érkezési sorrendben lehet elfoglalni. Foglalt, vagy jelölt hely nincs.

b) Horgászat során felhasználható etetőanyag mennyisége 1 kg/24óra. A megmaradt etetőanyagot szigorúan tilos a tóba önteni. Etetni csak bedobással, csúzli, vagy etetőrakéta használatával lehet. Mindenféle behordás (pl. csónak, etetőhajó, stb.) tilos.

c) A kis tóban kizárólag a parkoló felöli oldalon szabad horgászni, egy bottal, úszós készséggel.

d) A keleti oldalon lévő első három horgászhely mozgássérülteknek lett fenntartva! Horgászat e padokról is mindenkinek engedélyezett. Abban az esetben, ha mindhárom pad foglalt, a mozgássérült sporttársnak kérésére átadni kötelező!

4. HALFOGÁSI ELŐÍRÁSOK

a) Az egyesület vízterületén a HE felnőtt, nyugdíjas, pártolói, ifjúsági és gyermek tagjai - érvényes éves területi jegy birtokában - az alábbi kifogott mennyiségeket vihetik el az alábbi megoszlásban.

Felnőtt tagok (2 botos horgászat): naponta két békés halat és egy ragadozó halat vagy két ragadozó halat és egy békés halat / Pl. 2 ponty és 1 csuka, vagy 2 süllő és 1 ponty /, illetve 4 kg. egyéb halat vihetnek el.

Heti 4 db. békés halat és 4 db ragadozó halat és 8 kg egyéb halat vihetnek el.

Az éves kvóta felnőtt tagság esetén  27 db. békés hal, melyből 22 db. ponty és 5 db. amur, 10 db. ragadozó hal és 40 kg. egyéb hal. A ragadozó hal fajtánként elvihető mennyisége maximum 10 db.

Nyugdíjas tagok (2 botos horgászat): naponta két békés halat és egy ragadozó halat vagy két ragadozó halat és egy békés halat vihetnek el / Pl. 2 ponty és 1 csuka, vagy 2 süllő és 1 ponty /, illetve 4 kg. egyéb halat vihetnek el.

Heti 4 db. békés halat és 4 db ragadozó halat és 8 kg egyéb halat vihetnek el.

Az éves kvóta nyugdíjas tagság esetén  14 db. békés hal, melyből 11 db. ponty és 3 db. amur, 5 db. ragadozó hal és 20 kg. egyéb hal. A ragadozó hal fajtánként elvihető mennyisége maximum 5 db.

Pártolói tagok (2 botos horgászat): naponta két békés halat és egy ragadozó halat vagy két ragadozó halat és egy békés halat vihetnek el / Pl. 2 ponty és 1 csuka, vagy 2 süllő és 1 ponty /, illetve 4 kg. egyéb halat vihetnek el.

Heti 4 db. békés halat és 4 db ragadozó halat és 8 kg egyéb halat vihetnek el

Az éves kvóta pártolói tagság esetén  30 db. békés hal, melyből 25 db. ponty és 5 db. amur, 8 db. ragadozó hal és 30 kg. egyéb hal. A ragadozó hal fajtánként elvihető mennyisége maximum 8 db.

Ifjúsági tagok (1 botos horgászat): naponta 1 db békés és 1 db ragadozó, továbbá 2 kg egyéb halat, hetente 3 db békés, 3 db ragadozó, valamint 4 kg egyéb halat, évente 12 db békés halat, melyből 10 db. ponty és 2 db. amur, 4 db ragadozó hal és 15 kg. egyéb hal. A ragadozó hal fajtánként elvihető mennyisége maximum 4 db.

Gyermek horgászok (1 botos horgászat): napi illetve heti 1 db békés halat, továbbá 2 kg egyéb halat vihetnek el.

Évente 4 db békés halat vihetnek el, illetve 10 kg egyéb halat. Gyermek horgász csak nagykorú felügyelete mellett tartózkodhat a tó körül! A gyermek horgász pergethet, de ragadozó halat – bármilyen módszerrel is fogta - nem vihet el.

b) A fenti bármelyik kategóriában lehetőség van +5 db ponty, +5 db amur, vagy +5 db ragadozó hal elvitelére jogosító kiegészítő területi jegy kiváltására, melynek értéke ponty és amur esetén +12.000 Ft., ragadozó hal esetén +24.000 Ft. Ezek a kiegészítő területi jegyek egy éven belül  bármikor, de típusonként csak egy alkalommal válthatóak a halőrnél.

c) A 30-55 cm közötti méretű ponty és a 40-70 cm közötti méretű amur elvihető, az azt  meghaladó méretű pontyot, illetve amurt elvinni tilos, a halat mérlegelés, esetleges fényképezés után azonnal vissza kell engedni. Busát mérettől függetlenül el lehet vinni. Ha az elvitelre szánt busa meghaladja a 4 kg-ot, aznap több egyéb hal már nem vihető el.

d) A halakat fél kg-os kerekítéssel kell a fogási naplóba és a halőrháznál található fogási lapon bejegyezni.

5. HORGÁSZÁSI IDŐ

a) Horgászni egész évben lehet a jégmentes időszakban. Lékhorgászat tilos.

b) Napi horgászási idő évi két időszakban változó:

03.01.-10.31. közötti időszakban tagjaink 0-24 óráig horgászhatnak. Éjszakai horgászat során 24 órakor nem szükséges átiratkozni a következő napra, viszont a horgászat befejezésekor új sorban az adott napra kell vezetni az éjfél utáni fogást! (A fogási napló vezetése kötelező a fenti kikötésekkel)
11.01.-02.28. közötti időszakban 06-22 óra között van lehetőség a horgászatra.

Éjszaka minden horgász köteles a horgászhelyét jól láthatóan megvilágítani.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

a) Érkezéskor minden horgász köteles nevét, tagsorszámát érkezési idejét olvashatóan bejegyezni a halőrháznál elhelyezett fogási lapra. Ha a fogási lap nincs kirakva, nem szabad horgászni.

b) A horgászat megkezdése előtt a fogási naplóba be kell jegyezni az összesített naptárba az adott napot. Fogás esetén a nemes halat azonnal, az egyéb halat a horgászat befejeztével összesítve be kell jegyezni a fogási naplóba a vízterület megnevezése (Tárnoki tó), és a tó víztér kódjának (13-081-1-5) megjelölése mellett.

c) A halőrháznál elhelyezett fogási lapra távozáskor köteles a fogott zsákmányt becsült és fél kg-ra kerekített súllyal a távozás idejével bejegyezni. Eredménytelen horgászat esetén is be kell jegyezni a távozás idejét.

d) A horgászat során fogott nemes hal(ak) súlyát és a fogás időpontját a fogási naplóban kialakított helyre, a hal méretét cm-ben (a menyhal rovatba) a fogást követően azonnal be kell jegyezni fél kg-os kerekítéssel. Beírás előtt a horgászatot nem szabad folytatni. Amennyiben a horgász egyéb okok miatt nem kívánja a kifogott és elvitelre szánt nemes hal méretét cm-ben a fogási naplóba bejegyezni, úgy a halőröknél átvehető külön lapon kötelező azt megtennie az adott fogásra vonatkozó teljes adatok berögzítése mellett.  

e) Horgászat befejeztével a kiiratkozás csak a teljes horgászfelszerelés horgászhelyről való eltávolítása, halőrháznál, parkolóban való elhelyezése után lehetséges.

f) A fogott hal, felszerelés illetve csomagtartó felszólításra történő bemutatása a halőrnek, társadalmi halőrnek kötelező! Megtagadása esetén fegyelmi eljárás kezdeményezendő!

g) Az adott évre szükséges társadalmi munka mennyisége felnőtt horgász esetén 12 óra, ifjúsági horgász esetén 6 óra, melyet a halőrházban rendszeresített füzetben aláírással bejegyezni szükséges. 70 év felett vagy egészségügyi felmentés esetén nem kell társadalmi munkát végezni.

A társadalmi munka megváltási díja felnőtt tagunk esetén 12.e Ft/év, ifjúsági horgász esetén 6.e Ft/év. Ez a rendelkezés 2018 évre vonatkozóan, 2019-től lép hatályba. Társadalmi munka a pártolói tagoknak nem kötelező.

Amennyiben a horgász az előírt mennyiséget csak részben teljesíti, úgy az elszámolás időarányosan történik.

Egyéb kérdésekben az Országos Horgászrend rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. A HORGÁSZTÓ ÉS KÖRNYÉKE RENDJE, KÖRNYEZETVÉDELEM

a) Minden horgász köteles a tó körül rendet, tisztaságot tartani és erre mindenkit figyelmeztetni. A horgászhelyet tisztán, szemét hátrahagyása nélkül szabad csak elhagyni.

b) Parkolni csak a kijelölt parkolóban szabad. Mozgássérült horgászaink az üdülő telepet határoló utcák mentén a telep felőli oldalon parkolhatnak.

c) Tüzet rakni csak a kijelölt helyen szabad. Sátorozásra az üdülőtelep felőli oldalon van lehetőség. Nappali sátorozásra csak alj nélküli sátor használható, naplementétől napfelkeltéig aljjal rendelkező sátor is használható. Lakósátor használatához a vezetőség írásos engedélye szükséges.

d) A tóban fürödni, kutyát fürdetni tilos.

e) A tó környezetében élő nádast, más növényzetet, különösen a belógó bokrokat kivágni, ritkítani tilos.

 

Frissítve: Tárnok, 2022.02.23

                                                                                            VEZETŐSÉG